#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Výstavba ČOV


Zde bychom chtěli zveřejňovat co nejaktuálnější informace ohledně výstavby ČOV

27.11.2018 - Nové stavební povolení pro výstavbu ČOV

 


 

27.6.2017 - Schválení žádosti o druhé prodloužení termínu pro doložení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

2.5.2017

10.3.2017 - vloženo oznámení mimořádného zasedání zastupitelstva a doklady ohledně ČOV, které s ebudou projednávat

16.8.2016 - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

11.8.2016 - Rozhodnutí č. 191-2016 o změne stavby před dokončením

26.5.2016 - OÚ obdržel Oznámení o změně stavby před dokončením (výzva k podání přípomínek)

15.9.2015 -  Rozhodnutí o odvolání na výstavbu ČOV

27.8.2015 - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

16.7.2015 - Obec žádá případné zájemce o přípojku, aby se přihlásili na OÚ

24.6.2015 - Na veřejném zasedání pan starosta sdělil, že termín ÚR (aby bylo možno požádat o dotace) se posouvá z  června na září

19.5.2015 - Výzva - vyjádření k podanému odvolání

21.4.2015 bylo vloženo Územní rozhodnutí na Čov (změna kapacity ČOV)

25.1.2015 byly na stránky vloženy základní situační plány ČOV (PROJEKT 06/2013)