#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Branov - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti 
na ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je 
dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, 
týkající se katastrálního území v územní působnosti Vaší obce. Data k 1. 2. 2019 byla 
poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

V příloze seznam nedostatečně zapsaných nemovitostí:

formát pdf

formát xls

Vyvěšeno: 5. 3. 2019

Datum sejmutí: 30. 4. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět