#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Platné obecní vyhlášky a nařízení schválené OÚ Branov

Číslo Název

Datum

schválení

Nabytí

platnosti

Datum sejmutí

z úřední desky

03/2017 OZV o nočním klidu 14.9.2017 26.9.2017 11.10.2017
2/2017 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Branov 14.9.2017 26.9.2017 11.10.2017
1/2017 OZV o místních poplatcích 14.9.2017 26.92017 11.10.2017
1/2010 OZV kterou se vydává Požární řád obce 29.12.2009 2.1.2010 17.1.2010
4/2003 OZV řád pro pohřebiště Kalova Ves - Branov 12.3.2003 13.3.2003 29.3.2003
3/2003 OZV o zákazu volného pobíhání psů 9.1.2003 10.1.2003 24.1.2003
4/2000 OZV o zajišťování zimní údržby místních komunikací na území obce Branov 6.9.2000 7.9.2000 22.9.2000