Rozpočtové opatření 6/2017
13.9.2017
Rozpočtové opataření
Záměr obce
1.9.2017
na prodej pozemků v "Luhu"

ROZPOČET OBCE BRANOV

Návrh rozpočtu na rok 2017

PŘÍJMY

Daňové příjmy                              2.775.000,-

Nedaňové příjmy                            177.000,-

PŘÍJMY CELKEM 2.952.000,-

 

 

VÝDAJE

Silnice                                            130.000,-

Provoz veř.silniční dopravy                    40.000,-

Pitná voda                                        43.000,-

Provoz Přívoz                                    83.000,-

Kulturní a soc. záležitosti                   180.000,-

Sokolovna 137.000,-

Tělovýchovná činnost                        225.000,-

Bytové hospodářství                         80.000,-

Veřejné osvětlení                             50.000,-

Sběr a svoz kom.odpadu                  250.000,-

Péče o vzhled obce a zeleně              135.000,-

Veřejně prospěšné práce 37.000,-

Ochrana obyvatelstva 20.000,-

Jednotka požární ochrany                   64.000,-

Zastupitelstvo obce                         315.000,-

Činnost místní správy                      775.000,-

Obecné příjmy a výdaje 500,-

Ostatní činnost                                 3.000,-

BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM                2.567.500,-

Odvádění a čistění odp. vod 1.350.000,-

Činnost místní správy 200.000,-

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM         1.550.000,-

VÝDAJE CELKEM 4.117.500,-

Rozdíl ve výši 1 165 500,- Kč. bude pokryt z úspor minulých let

Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn od 7. 12. 2016