Rozpočtové opatření 6/2017
13.9.2017
Rozpočtové opataření
Záměr obce
1.9.2017
na prodej pozemků v "Luhu"

ROZPOČET OBCE BRANOV

ROK 2016

PŘÍJMY

Daňové příjmy                        2.458.000,-

Nedaňové příjmy                       157.000,-

PŘÍJMY CELKEM                       2.615.000,-

 

VÝDAJE

Silnice                                    105.000,-

Provoz veřejné silniční dopravy       40.000,-

Pitná voda                                 20.000,-

Odvádění a čištění odpadních vod

a nakládání s kaly 300.000.-

Přívoz                                       76.000,-

Kulturní záležitosti                       80.000,-

Sokolovna 156.000,-

Tělovýchovná činnost                  112.000,-

Bytové hospodářství                    235.000,-

Veřejné osvětlení                        180.000,-

Pohřebnictví                                 5.000,-

Sběr a svoz kom.odpadu              220.000,-

Péče o vzhled obce a zeleně           60.000,-

Jednotka požární ochrany             164.000,-

Zastupitelstvo obce                     295.000,-

Činnost místní správy                  724.000,-

Obecné příjmy a výdaje 500,-

Ostatní činnost                             3.000,-

BEŽNÉ VÝDAJE 2.832.500,-

Budovy, haly, stavby 100.000,-

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                 100.000,-

Výdaje celkem 2.932.500,-

Rozdíl ve výši 317 500,- Kč. bude pokryt z úspor minulých let