Rozpočtové opatření 6/2017
13.9.2017
Rozpočtové opataření
Záměr obce
1.9.2017
na prodej pozemků v "Luhu"

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím

agendy starosty obce Františka Štillera,

účetní Moniky Kokrmentové

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:

  • Josef Pavlíček - místostarosta
  • Hana Jirásková
  • Růžena Krubová - předsedkyně kulturně-sociální komise
  • Karel Karnold - předseda stavební komise
  • Lenka Menclová
  • Ing. Karel Sklenička
  • Josef Pokorný - předseda finančního výboru
  • Jaroslav Votoupal - předseda kontrolního výboru
  • JUDr. Miroslav Varyš
  • Martin Zikmund

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.